Softwarový roadbook

Abstrakt — Tento príspevok sa zaoberá rozborom súčasných stavov v oblasti roadbookoch.
Hlavným cieľom je návrh a následná implementácia aplikácie inteligentného roadbooku pre mobilné zariadenia na platforme Android. Aplikácia má za úlohu načítať a zobraziť itinerár vytvorený v jednom z programov pre tvorbu itinerárov. Dôležitou vlastnosťou aplikácie je automatické rolovanie itineráru na základe prejdenej vzdialenosti, pričom prejdená vzdialenosť je meraná prostredníctvom GPS modulu zariadenia. Ďalšími súčasťami aplikácie sú knižnica načítaných itinerárov a stavový riadok aktuálne zobrazeného itineráru. 
Kľúčové slová — roadbook, itinerár, mobilná aplikácia, Android, GPS

Úvod

Pri automobilových a motocyklových terénnych športoch ale aj amatérskej jazde v neznámom teréne je kľúčom k úspechu správna navigácia. Pri týchto druhoch športov navigácia prebieha prostredníctvom roadbooku. Obsahuje itinerár, ktorý v sebe zahŕňa zmeny smeru jazdy, vzdialenosti a iné významné body trasy. Keďže vývoj mobilných zariadení napreduje veľmi rýchlo, zariadenia akými sú smartfóny a tablety tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Práve vďaka tejto popularite a ich funkcionalite je možné zjednodušiť navigáciu aj v odvetviach profesionálnych alebo amatérskych automobilových športov, a turistiky. Softvérový roadbook v mobilnom zariadení umožňuje zobraziť itinerár v digitálnej podobe namiesto jeho papierovej formy.

Analýza Itieara

Itinerár je reprezentovaný formou tabuľky. Pozostáva z hlavičky obsahujúcej hlavné informácie, ktorými zvyčajne sú meno autora, názov a popis trasy, celková vzdialenosť trasy a pod. a z ďalších buniek obsahujúcich údaje o trase, pričom každá údajová bunka popisuje významný úsek na trase, ako napríklad: križovatku, odbočku alebo nebezpečné miesto. Podľa T. Hajducha [1] každá bunka pozostáva z 3 hlavných častí:
 • Kilometre
 • Nákres križovatky
 • Textová časť

Kilometre

Pozícia tejto položky je v ľavej časti bunky itineráru a obsahuje čísla reprezentujúce celkové kilometre od začiatku trasy a relatívne kilometre od predchádzajúcej zmeny smeru na trase. Alternatívne môže obsahovať číslo reprezentujúce celkové poradie aktuálnej bunky v itinerári.

Nákres križovatky

Nákres križovatky obsahuje symbol znázorňujúci tvar nadchádzajúcej križovatky alebo úseku trasy. Je orientovaný v smere príchodu na danú križovatku, pričom hrúbka čiar reprezentuje kvalitu trasy. Nákres spravidla obsahuje aj symboly zobrazujúce budovy, stromy, výstrahy a iné orientačné pomôcky.
 

Textová časť

Dopĺňa nákresovú časť a môže obsahovať spresnenie prejazdu, komentár k nákresu alebo iné dôležité upozornenie.[1] Alternatívne môže ešte navyše obsahovať GPS súradnice a bližšie číselné určenie smeru pokračovania v trase. Na Obr. 1 je možné vidieť rozloženie jednotlivých elementov jednej bunky itineráru. 

 

Itiear

Analýza druhov roadbookoch

V súčasnosti z hľadiska funkčnosti existuje niekoľko druhov roadbookov, ktoré sa dajú rozdeliť do štyroch kategórií:
 • Mechanické
 • Elektrické
 • Digitálne
 • Softvérové

Mechanický roadbook

Mechanický roadbook, taktiež nazývaný aj odvíjač, sa skladá zo samotného tela zariadenia a dvoch osí, na ktorých je namotaný papier roadbooku – ten sa odvíja manuálne. [2] V spodnej časti tela roadbooku sa nachádza LED diódové podsvietenie, ktoré presvecuje papier a umožňuje tak používať mechanický roadbook aj v tme alebo zhoršenej viditeľnosti. Veľkou výhodou mechanického roadbooku je jeho nízka hmotnosť a absencia elektronických súčastí. Mechanický roadbook,napríklad model Roadbook Basic RBB (viď Obr. 2) od českého výrobcu Petra Čížeka [3] je kompaktnejších rozmerov 140 x 80 x 35 mm, ale jeho hmotnosť je len 160 g. Jeho telo je vyrobené z nerezu, hliníka a plastu a maximálna podporovaná šírka papiera je 105 mm. Model Roadbook RB-Compact od výrobcu Touratech patrí taktiež medzi mechanické odvíjače itinerárov. Jeho celé telo je vyrobené z hliníka s priehľadným plastom na prednej strane. Vo vnútri sa nachádzajú dve osi slúžiace na odvíjanie itineráru. Osi sú otáčané manuálne. Svojimi rozmermi 90 x 130 x 40 mm a hmotnosťou 437 g sa radí medzi malé odvíjače itinerárov vhodné predovšetkým pre motocykle, o čom svedčí aj maximálna podporovaná šírka itineráru, len 60 mm.

Mechanický roadbook

Elektrický roadbook

Funguje na podobnom princípe ako mechanický roadbook na odvíjanie itineráru, ale otáčanie osí a teda aj odvíjanie papiera roadbooku je zabezpečené dvojicou malých elektromotorov. To umožňuje jednoduché odvíjanie papiera pomocou spínača. MD Roadbook Holder [5] od talianskeho výrobcu MD má hliníkové telo s rozmermi 250 x 130 x 70 mm, hmotnosť 850 g, podporou papiera do formátu A5 a v prípade poruchy elektromotora umožňuje manuálne prevíjanie itineráru. Medzi známych výrobcov elektrických roadbookov patrí portugalská firma F2R, ktorá sa zaoberá výrobou navigačného príslušenstva pre športových jazdcov a náročné podmienky. Ich model RB730 – Electric Roadbook Holder [6] je takmer celý vyrobený z hliníka s vysokou odolnosťou voči prachu a vode. So svojou hmotnosťou 850 g a rozmermi 201 x 124 x75 mm podporuje štandardný rozmer papiera itineráru 150 mm, čo je formát papiera A5. Zariadenie obsahuje aj spínač pre elektrické prevíjanie itineráru dopredu aj dozadu a všetky konektory káblov spĺňajú certifikáciu IP67. To znamená, že sú odolné voči prachu úplne a chránené pri ponorení do vody hĺbky 1 meter po dobu 30 minút. Na Obr. 3 je zobrazené zariadenie F2R electric roadbook holder RB-730.
 

 

Elektronicky roadbook

Digitálny roadbook

Digitálne roadbooky neobsahujú žiadne mechanické súčasti alebo elektromotory na pretáčenie papiera. Sú to plne elektronické zariadenia, ktoré na zobrazenie informácií itineráru využívajú monochromatický alebo farebný LCD displej. Do ich vnútornej pamäte je možné nahrávať vytvorené itineráre pomocou príslušného softvéru. Ich hlavnou výhodou je jednoduchosť údržby, ale na druhej strane značnou nevýhodou je závislosť na napájaní prostredníctvom batérie.Belgická firma Tripy s. a. má vo svojej ponuke zariadenie Tripy II GPS so vstavaným digitálnym roadbookom (viď Obr. 4). [8] Telo zariadenia je vyrobené z plastu, je vodotesné s certifikáciou IPX7 a jeho rozmery sú 150 x 90 mm. Na prednej strane sa nachádza monochromatický displej FSTN Silverback s rozlíšením 240 x 160 bodov. Kapacita vnútornej pamäte je 4 GB a lítium - iontová batéria dokáže napájať zariadenie po dobu 15 hodín. Firma Holux Technology Inc., založená v roku 1994 a zaoberajúca sa vývojom profesionálnych GPS technológií a zariadení, zahŕňa vo svojej ponuke GPS zariadenie s možnosťou roadbooku Holux GPSmile 61CS. [9] Jeho telo s prachu odolnými a vode odolnými vlastnosťami o rozmeroch 130 x 92 x 29 mm a hmotnosťou len 290 g je vyrobené z plastu. Na prednej strane zariadenia sa rozprestiera 4,3 palcový farebný LCD
displej s rozlíšením 480 x 272 obrazových bodov. Vo vnútri sa nachádza procesor ARM architektúry ARM11 pracujúci na frekvencii 500 MHz, ktorý je napájaný akumulátorom o kapacite 1050 mAh. Kapacita operačnej pamäte, s ktorou pracuje operačný systém Microsoft Windows CE.NET 6 Core je 128 MB. Vnútorné úložisko na GPS podklady a podklady roadbookov má veľkosť 4 GB s podporou rozšírenia o 8 GB prostredníctvom pamäťovej karty. Užitočnou vlastnosťou daného zariadenia je možnosť ovládať jednotlivé funkcie prístroja prostredníctvom diaľkového ovládania. 

Digitálny roadbook

Softvérový itinerár

Softvérový roadbook nie je samostatným fyzickým zariadením, ale softvérovým produktom. Aplikácia roadbooku môže byť nainštalovaná na rôznych mobilných platformách ako je Android, iOS, Windows Phone a pod. Aplikácia môže obsahovať aj väčšiu funkcionalitu ako klasické zariadenia na odvíjanie itinerárov.
Aplikácia XD Roadbook [11] od francúzskeho vývojára zaoberajúceho sa vývojom GPS aplikácií na mobilnú platformu iOS, je populárna medzi turistami, horskými a cestnými cyklistami, motocyklistami a pod. aj keď jej grafická podoba sa líši od štandardného itineráru. Je vytvorená pre platformu iOS a zahŕňa v sebe možnosť navigácie podľa vopred nastavených bodov na trase. Samotná aplikácia je navrhnutá tak, aby zvládla načítať a uložiť každý itinerár vytvorený v podporovanom formáte. Formáty itinerárov, ktoré podporuje sú GPX a KML, pričom každý importovaný itinerár ukladá do svojej lokálnej databázy pre možnosť rýchleho opätovného načítania. Detaily načítaného itineráru sú k dispozícii a môžu byť kedykoľvek upravené. Pozitívne hodnotím funkciu stiahnutia podkladov máp pokrývajúcich trasu itineráru do lokálnej pamäte. Používateľ tak má prístup k mapám aj keď sa nachádza v teréne a nie je pripojený k internetu. Funkcia tvorby itineráru priamo z mobilného zariadenia umožňuje vytvoriť itinerár manuálne postupným vkladaním bodov trasy, názvu a popisu alebo vytvoriť itinerár priamo z GPS máp. Aplikácia podporuje funkciu vyhľadávania medzi itinerármi uloženými v katalógu v lokálnej pamäti zariadenia, ktoré zahŕňa uplatnenie rôznych filtrov pri vyhľadávaní. Karta s nastaveniami aplikácie ponúka výber medzi metrickými, imperiálnymi jednotkami dĺžky alebo nautickou míľou. Ďalej karta nastavení ponúka nastavenia precíznosti GPS modulu, zmenu veľkosti vzdialenosti medzi bodom trasy a používateľom, pri ktorej sa má prejsť na ďalší bod trasy.[11] Poslednou možnosťou je nastavenie úspory energie prostredníctvom automatického zamykania obrazovky. Na Obr. 5 je možné vidieť používateľské rozhranie aplikácie XD Roadbook.

Softvérový itineár

Návrh softvérového riešenia pre inteligentný roadbook

Softvérovým riešením pre inteligentný roadbook je vytvorenie aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android. Aplikácia bude vytvorená v programovacom jazyku Java za použitia príslušného vývojového prostredia a vývojových nástrojov pre platformu Android. Medzi hlavné funkcie aplikácie patrí načítanie itineráru vytvoreného v softvéri určenom na tvorbu itinerárov a jeho následná správna interpretácia, automatické pretáčanie itineráru na základe údajov z GPS modulu, stavový riadok, ktorý obsahuje rôzne čiastkové informácie o trase itineráru ako napríklad celková prejdená vzdialenosť, čas trvania trasy, okamžitá rýchlosť a pod. Aplikácia bude podporovať aj funkciu zapamätania si predošle načítaných itinerárov – tzv. knižnicu itinerárov, v ktorej bude používateľ môcť jednoducho vyhľadávať svoje itineráre. Kapitola návrhu inteligentného softvérového roadbooku sa zaoberá konceptuálnym návrhom mobilnej aplikácie a skladá sa z týchto častí:

 • návrh načítania itineráru do mobilnej aplikácie
 • návrh štruktúry používateľského rozhrania mobilnej aplikácie
 • návrh stavového riadku
 • návrh systému inteligentného pretáčania itineráru
 • návrh knižnice itinerárov

Návrh načítania itineráru do mobilnej aplikácie

Každý softvér určený na tvorbu itinerárov ukladá vytvorený itinerár vo svojom vlastnom formáte, pretože nie je k dispozícii jeden jednotný formát, s ktorým by vedeli pracovať všetky spomínané programy. Niektoré z nich však ponúkajú možnosť exportu vytvoreného itinerára do externých formátov ako napríklad XML, GPX a pod. Jednou z hlavných funkcionalít mobilnej aplikácie bude načítať a správne interpretovať dokument v XML formáte, aby bolo možné v mobilnej aplikácii zostaviť itinerár nachádzajúci sa v tomto dokumente, ktorý bol vyexportovaný programom RBEditor. Súbor s itinerárom vo formáte XML sa bude nachádzať v lokálnom pamäťovom priestore zariadenia, aby s ním bolo možné pracovať. Aplikácia po spustení na hlavnej obrazovke ponúkne možnosť výberu súboru na načítanie. Používateľ zadá cestu k súboru v lokálnej pamäti zariadenia jeho poklepaním. Ak súbor na zadanej ceste existuje, tak je načítaný do aplikácie a následne interpretovaný za použitia aplikačného programovacieho rozhrania SAX, ktoré slúži na interpretáciu XML dokumentu. Ďalšou úlohou aplikácie bude vytvorenie itineráru vo svojom vlastnom používateľskom prostredí na základe prečítaných údajov z dokumentu. Jednotlivé bunky itineráru budú reprezentované prostredníctvom objektu bunka a ukladané budú do údajovej štruktúry zoznam, ktorá uchováva objekty typu bunka. Vyexportovaný súbor z aplikácie RBEditor obsahuje aj informácie o formátovaní a štýle itineráru, ktoré v mobilnej aplikácii nie sú potrebné a preto budú vynechané. Počiatočná bunka preto nebude obsahovať nasledujúce údaje: meno autora vytvoreného itineráru, názov itineráru, popis itineráru, dátum a čas vytvorenia daného itineráru a celkový počet buniek itineráru. Z XML súboru teda nebudú načítané údaje ako farba pozadia čiastkových a celkových kilometrov, typ písma čiastočných a celkových kilometrov ako aj typ písma textovej časti bunky itineráru, pretože tieto údaje nebudú zobrazené na počiatočnej bunke itineráru aplikácie, lebo mobilná aplikácia bude používať vlastnú štylizáciu a formátovanie dizajnu zobrazovaného itineráru. Následne sa budú na základe interpretovaných údajov z dokumentu vytvárať ďalšie bunky itineráru predstavujúce trasu. Tieto bunky budú obsahovať: poradové číslo bunky, čiastkovú vzdialenosť trasy, celkovú vzdialenosť trasy, nákres a textovú časť obsahujúcu popis.

Návrh štruktúry používateľského rozhrania mobilnej aplikácie

Aplikácia bude prispôsobená a optimalizovaná pre prácu s režimom zobrazenia displeja na výšku aj na šírku. Samotná aplikácia bude rozdelená do niekoľkých obrazoviek, medzi ktorými bude možné jednoducho prepínať prostredníctvom hlavnej ponuky akcií. Po spustení aplikácie je zobrazená hlavná obrazovka aplikácie, na ktorej sa bude nachádzať tlačidlo výberu súboru s vytvoreným itinerárom a jeho následné importovanie do aplikácie, tlačidlo prístupu na obrazovku s knižnicou itinerárov, tlačidlo s nastaveniami aplikácie a tlačidlo ukončenia aplikácie. Tieto štyri hlavné tlačidlá budú dostatočne veľké a reprezentované formou dlaždíc, aby ich ovládanie bolo jednoduché a intuitívne aj v pohybe počas jazdy alebo chôdze. Na Obr. 6 je možné vidieť prototyp používateľského rozhrania hlavnej obrazovky aplikácie.

Navrh

Návrh stavového riadku

Stavový riadok tvorí veľmi dôležitú súčasť aplikácie inteligentného roadbooku. Obsahuje informácie o trase itineráru akými sú celková prejdená vzdialenosť od začiatku trasy, aktuálna rýchlosť pohybu, celkový čas trvania trasy, prepínače rýchleho prístupu k niektorým nastaveniam atď. Zároveň nahrádza niekoľko mechanických zariadení, ktoré sa používajú počas navigácie prostredníctvom mechanického alebo elektrického roadbooku, t. j. plní funkciu zariadenia, ktoré slúži na meranie celkovej prejdenej vzdialenosti. Nahrádza aj funkcionalitu zariadenia, ktoré tieto informácie zobrazuje pre používateľa na displeji. Počas navigácie za použitia roadbooku je potrebné vynulovať čiastkovú prejdenú vzdialenosť od predchádzajúceho bodu itineráru vždy po dosiahnutí aktuálneho bodu na trase, aby bolo možné znovu merať čiastkovú vzdialenosť k ďalšiemu bodu trasy. Preto stavový riadok používateľovi ponúkne možnosť manuálneho vynulovania a korekcie nameranej vzdialenosti. Častokrát sa stáva, že používateľ navigujúci sa podľa itineráru roadbooku jazdí mimo zapísanej trasy alebo spraví chybu a zablúdi. Po chvíli blúdenia sa vráti na miesto, kde urobil chybu a pokračuje v správnom smere trasy. V tomto momente ale údaje o nameranej celkovej a čiastkovej vzdialenosti sú nepresné, pretože pripočítali aj vzdialenosť nameranú počas jazdy mimo trasy alebo blúdenia. Preto stavový riadok ponúkne funkcionalitu korekcie tohto údaju poskytnutím tlačidiel plus a mínus pre manuálne navýšenie alebo zníženie hodnoty nameranej prejdenej vzdialenosti. Pri jazde s nesprávnym počtom kilometrov môže dôjsť k pretočeniu itineráru a zameraniu sa na ďalšiu bunku predčasne alebo neskoro. Preto aplikácia poskytne taktiež zmenu aktuálnej bunky itineráru jednoduchým kliknutím na požadovanú bunku v zobrazovanom itinerári. Obr. 7 zobrazuje prototyp stavového riadku aplikácie. 

Návrh

Návrh systému inteligentného pretáčania itineráru

Keďže mobilná aplikácia ja určená na použitie vo vonkajšom prostredí, systém inteligentného pretáčania itineráru bude pracovať na základe údajov získaných z GPS satelitov. Preto je potrebné, aby mobilné zariadenie disponovalo GPS modulom, čo v súčasnosti nie je problém, pretože takmer každé moderné mobilné zariadenie s operačným systémom Android týmto modulom disponuje. Údaj o prejdenej vzdialenosti sa bude aktualizovať každých prejdených 10 metrov alebo v prípade nehybnosti každých 5 sekúnd. Jednou z možností je, že tento nameraný údaj sa bude porovnávať s čiastkovými kilometrami od predchádzajúceho bodu trasy, ktoré sú prečítané z aktuálnej bunky itineráru. V prípade, že číslo predstavujúce namerané kilometre z GPS modulu je rovné alebo väčšie ako číslo, ktoré reprezentuje čiastkové kilometre v aktuálnej bunke itineráru, tak itinerár je pretočený a zameraný na ďalšiu bunku. Tento postup je možný len v prípade, že používateľ za každým dosiahnutým bodom na trase, t. j. za každou úspešne pretočenou bunkou itineráru, vynuluje počítadlo nameraných čiastkových kilometrov zobrazených v stavovom riadku. V praxi sa často stáva, že používateľ zabudne vynulovať namerané čiastkové kilometre a navyše aplikácia disponuje automatickým pretáčaním itineráru, preto aplikácia bude obsahovať len jeden údaj o nameranej vzdialenosti pretočenia itineráru a zameranie sa na ďalšiu jeho bunku nastane keď celková nameraná vzdialenosť je väčšia ako celková vzdialenosť zobrazená v aktuálnej bunke itineráru.

Návrh knižnice itinerárov

Knižnica itinerárov obsahuje itineráre, ktoré boli na danom mobilnom zariadení už niekedy v minulosti načítané. Je reprezentovaná formou lokálneho adresára v internej pamäti aplikácie, do ktorého má prístup len daná aplikácia. Budú v ňom vytvárané kópie súborov s itinerármi. Pri importovaní nového itineráru do aplikácie sa prehľadá adresár tejto knižnice, či sa v nej nenachádza itinerár s názvom, ktorý sa zhoduje s názvom práve importovaného itineráru. Ak sa v adresári knižnice taký súbor nenachádza, vytvorí sa kópia súboru importovaného itineráru pre budúce použitie. V adresári knižnice bude možné súbory s itinerárom zdieľať prostredníctvom ostatných aplikácií zariadenia ako sú e mailový klient, bluetooth, cloudové aplikácie a pod. Ďalej bude možné jednotlivé súbory premenovávať a mazať podľa potreby. Knižnica itinerárov bude reprezentovaná prostredníctvom zoznamu, ktorý je zoradený abecedne, takže vyhľadávanie itinerárov bude jednoduché a rýchle aj v prípade veľkého počtu súborov v knižnici. Na Obr. 8 je možné vidieť prototyp používateľského rozhrania knižnice itinerárov.

Návrh

Implementácia aplikácie inteligentného roadbooku

Softvérovým riešením je mobilná aplikácia na platforme Android, ktorá plní úlohu zariadenia roadbooku. Aplikácia v sebe zahŕňa moderný materiálový dizajn a intuitívne používateľské rozhranie, vďaka ktorému je jej používanie jednoduché aj pre menej skúsených používateľov.

Použité nástroje pri vývoji

Aplikácia bola vyvíjaná pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android vo verzii 4.0 (Android API 15) s kódovým označením Ice Cream Sandwich až po súčasnú najnovšiu verziu 5.1 (Android API 22) s kódovým označením Lollipop. Aplikácia bola vyvíjaná, ladená a testovaná primárne na zariadení HTC One M7 s Android verziou 5.0 (API 21). Ďalšími zariadeniami, na ktorých bola aplikácia ladená a testovaná sú Sony Xperia M2 s verziou Androidu 4.4 (API 19), HTC One X s Android verziou 4.3 (API 18) a tablet Lenovo A3500-FL s verziou Androidu 4.4 (API 19). Na vývoj mobilnej aplikácie bolo použité vývojové prostredie Android Studio vo verzii 1.0.1, založené na platforme IntelliJ IDEA.

Štruktúra súboru s itinerárom

Mobilná aplikácia rozpoznáva súbory vo formáte XML, pričom načíta a interpretuje len tie XML súbory, ktoré obsahujú dáta predstavujúce itinerár a boli vyexportované z programu na tvorbu itinerárov RBEditor. Štruktúra XML dokumentu s itinerárom je zobrazená na Obr. 9. Značka <object> s atribútom class a jeho hodnotou rbeditor.pub.RBCellSaveObject predstavuje jednu bunku itineráru, táto značka v sebe obsahuje vnorené značky <void> s atribútom property a hodnotami ID, cellElements, subDistance a text, ktoré nesú informácie o poradí bunky v itinerári, elementoch, z ktorých sa skladá nákres križovatky, čiastkovej vzdialenosti od predošlej bunky a textu predstavujúceho popis. Nákres križovatky sa skladá zo začiatočného a koncového bodu ukotvenia čiar, typu čiar a bodov ukotvenia symbolov. Ak XML dokument neobsahuje značku predstavujúcu bunku itineráru, považuje sa za neplatný, interpretácia je ukončená a používateľ je upovedomený, že daný súbor neobsahuje dáta s itinerárom.

XML

Hlavná obrazovka mobilnej aplikácie

Po spustení aplikácie sa používateľovi na časový úsek dĺžky 3 sekúnd zobrazí úvodná obrazovka s logom a názvom aplikácie. Táto úvodná obrazovka je reprezentovaná aktivitou s názvom SplashScreen v projekte aplikácie. Následne po uplynutí časového úseku je zobrazená hlavná obrazovka aplikácie, tvoriaca hlavné menu. Hlavná obrazovka aplikácie je tvorená Android aktivitou s názvom MainActivity, pričom jej vzhľad je možné vidieť na Obr. 10. Vrchná časť jej používateľského rozhrania je tvorená hlavnou ponukou akcií, na ktorej sa nachádza text s názvom aplikácie a tlačidlom pre vyvolanie rolovacieho menu. Prevažnú časť plochy obrazovky však zaberajú štyri hlavné navigačné tlačidlá, ktorými sú:
 • tlačidlo načítania nového itineráru
 • tlačidlo vyvolania knižnice itinerárov
 • tlačidlo vyvolania nastavení
 • tlačidlo ukončenia aplikácie
Tieto štyri tlačidlá sú tvorené pohľadom Button s ikonou tlačidla v ľavej časti, textom s názvom tlačidla v pravej časti a vlastným hranatým štýlom vo forme dlaždíc.

Implemnatácia

Menu hlavnej ponuky akcií

Po poklepaní tlačidla pre vyvolanie menu v hlavnej ponuke akcií je zobrazené rolovacie menu s položkou nastavení, informácií o aplikácii a ukončením aplikácie. Poklepaním na položku nastavení je zobrazená nová obrazovka, ktorá reprezentuje nastavenia aplikácie. Poklepaním na položku s informáciami o aplikácii je zobrazené vyskakujúce okno s krátkym popisom verzie aplikácie a menom autora. Položka ukončenia aplikácie instantne ukončí aplikáciu.

Obrazovka s itinerárom

Obrazovka, na ktorej sa nachádza zobrazený itinerár je v projekte reprezentovaná aktivitou s názvom Roadbook. Itinerár je zobrazený vo forme zoznamového pohľadu, ktorý využíva dve rôzne rozloženia svojich elementov, v závislosti na orientácii displeja zariadenia. Zároveň pri pretáčaní itineráru smerom nadol je schovaná hlavná ponuka akcií, pre zabezpečenie čo najväčšej zobrazovacej plochy itineráru. Na Obr. 11 je zobrazené klasické široké rozloženie itineráru, ktoré je použité pri orientácii displeja na šírku. Obr. 12 zobrazuje rozloženie itineráru pri orientácii displeja zariadenia na výšku. Pri tejto orientácii sa využíva úzky formát itineráru, v ktorom sa textová časť bunky nachádza pod kilometrami a nákresom križovatky.

Implementácia

Implemntácia

Stavový riadok a pretáčanie itineráru

Stavový riadok je reprezentovaný formou navigačnej zásuvky, ktorú predstavuje pohľad DrawerLayout operačného systému Android. Zásuvku je možné v prípade potreby vysunúť z ľavej časti obrazovky jednoduchým potiahnutím prsta z ľavej časti displeja. Stavový riadok (viď Obr. 13) zobrazuje údaj o prejdenej vzdialenosti nameranej prostredníctvom merača vzdialenosti, ktorý je v projekte reprezentovaný triedou DistanceTracker.java. Hlavnú úlohu v ňom zohráva manažér umiestnenia, ktorý načúva modulu GPS, od ktorého prijíma údaje o zmene polohy. Po prijatí údaja sa overí jeho presnosť. Ak je menšia ako 15 metrov, tak je vzdialenosť medzi predchádzajúcim a súčasným umiestnením pripočítaná k premennej uchovávajúcej nameranú vzdialenosť. Následne sa po každom pričítaní novej vzdialenosti porovná prejdená vzdialenosť s celkovou vzdialenosťou aktuálnej bunky itineráru. Ak je väčšia, itinerár je automaticky pretočený na nasledujúcu bunku. Ďalej sa v stavovom riadku nachádzajú jednoduché stopky s možnosťou pozastavenia, pokračovania, zastavenia a spustenia nového času. V neposlednom rade sa v navigačnej zásuvke stavového riadku nachádza aj zobrazovač aktuálnej rýchlosti, prepínač zapnutia alebo vypnutia registrácie dotykových udalostí nad itinerárom a prepínač pre rýchle zapnutie respektíve vypnutie automatického pretáčania itineráru. V prípade, že je meranie prejdenej vzdialenosti vypnuté a používateľ zapne automatické pretáčanie itineráru, súčasne sa zapne aj meranie prejdenej vzdialenosti, pretože je využívané pri automatickom pretáčaní.

Stavový riadok

Nastavenia aplikácie

Aplikácia podporuje aj manuálny režim pretáčania itineráru, preto sa dá funkcionalita jednotlivých elementov stavového riadku vypnúť z obrazovky nastavení, do ktorej je možné sa dostať z hlavnej ponuky aplikácie. Obrazovka nastavení je v projekte reprezentovaná aktivitou Settings. Nachádzajú sa na nej prepínače, ktoré umožňujú vypnutie a zapnutie merania prejdenej vzdialenosti, funkcie stopiek, zobrazovania aktuálnej rýchlosti a automatického pretáčania itineráru. Aplikácia si zapamätá zvolené nastavenia aj po vypnutí a jej opätovnom spustení. Táto funkcionalita je zabezpečená využitím softvérového rámca zdieľaných preferencií operačného systému Android. Softvérový rámec zdieľaných preferencií spravuje súbor, do ktorého je zapísaná každá položka obrazovky nastavení ako dvojica kľúč a hodnota. Pri každej zmene danej položky nastavení sa mení jej hodnota, ktorá je do súboru zapísaná na základe kľúča. Súbor je nastavený ako súkromný, to znamená, že žiadna iná aplikácia nemá prístup k dátam uloženým v súbore. Obrazovku nastavení je možné vidieť na Obr. 14. 

Nastavenia

Záver

Na navigáciu pri terénnych automobilových športoch alebo pri jazde neznámym terénom vopred pripravenej trasy sa používa zariadenie nazývané roadbook. Zdrojom navigácie v roadbooku je zoznam významných bodov na trase, takzvaný itinerár. V úvodnej časti tohto príspevku bola rozanalyzovaná štruktúra a typy itinerárov a následne zmapované súčasné stavy roadbookov na trhu, v rámci čoho boli spomenutí najznámejší výrobcovia a ich produkty. Mobilná aplikácia slúži na načítanie a zobrazenie itineráru vytvoreného v programe na tvorbu itinerárov RBEditor. Aplikácia bola navrhnutá tak, aby zjednodušila používateľovi navigáciu prostredníctvom roadbooku. Toto zjednodušenie je dosiahnuté predovšetkým implementáciou funkcionality automatického rolovania itineráru na základe prejdenej vzdialenosti. Ďalšou výhodou oproti mechanickým roadbookom je využitie stavového riadku, ktorý zoskupuje potrebné informácie ako údaj o nameranej prejdenej vzdialenosti, údaj o okamžitej rýchlosti a obsahuje stopky slúžiace na meranie času trvania trasy. Aplikácia je implementovaná tak, aby správne zobrazovala itinerár nie len na smartfónoch ale aj tabletoch. Pozitívnou vlastnosťou aplikácie je aj rýchlosť interpretácie vstupného XML súboru s itinerárom vďaka použitiu aplikačného programového rozhrania SAX. Ďalšou prácou na aplikácii by bolo možné niektoré jej aspekty vylepšiť. Napríklad texty používateľského rozhrania sú len v anglickom jazyku, a tak by bolo vhodné ich lokalizovať aj do iných jazykov. Ďalším vylepšením by bolo možné pridať funkcionalitu načítavania itineráru v iných formátoch ako napríklad PDF a použitie aplikácie by tak bolo ešte univerzálnejšie. Aj napriek spomenutým nedostatkom môže byť aplikácia použitá ako softvérový prostriedok navigácie či už pri amatérskej jazde neznámym terénom alebo jazdcami pri profesionálnych terénnych pretekoch a súťažiach.

Referencie

 1. HAJDUCH, Tomáš: Príprava roadbooku na rally súťaž [online]. Server motoride.sk, 2009. [cit 29-9-2014]. Dostupné na internete: http://motoride.sk/c/2732/ priprava-roadbooku-na-rally-sutaz.html
 2. KOCANDA, Tomáš: Jak jezdit podle roadbooku [online]. Server touratech.cz, 2014. [cit 29-9-2014]. Dostupné na internete: http://touratech.cz/novinky/ 7821215866706389253/jak-jezdit-podle-roadbooku.html
 3. Roadbook Basic [online]. Server webareal.cz, [cit 8-10-2014]. Dostupné na internete: <http://www.webareal.cz/cizek/eshop/1-1-Roadbooky/11-3-RB-Basic/5/1Road book-Basic>
 4. Roadbook Basic RBB, Dostupné na internete: < http://www.webareal.cz/ fotky2302/fotos/_vyr_1rbb4.jpg>
 5. Navigation Equipment - Roadbook Holder MD [online]. Server ertf.com, [cit 8-10-2014]. Dostupné na internete: <http://www.ertf.com/uk/produits.asp?categorie =&souscategorie=12&soussouscategorie=&num=42>
 6. F2R RB730 Electric Roadbook Holder [online]. Server f2r.pt, [cit 15-10-2014]. Dostupné na internete: http://www.f2r.pt/rb730
 7. F2R Electric roadbook holder RB-750, Dostupné na internete: < http://www.f2r.pt/WebRoot/Store/Shops/f2r/MediaGallery/RB750/RB750-0.JPG>
 8. Tripy II GPS Technical information [online]. Server tripy.eu, [cit 15-10-2014]. Dostupné na internete: http://www.tripy.eu/en/tripy-2-gps-road-book-all-terrain-4x4-motorcycle-... /digital-road-book/technical%20data%20sheet
 9. Holux 61CS Technical specification [online]. Server offroadnavi.com, [cit 15-10-2014]. Dostupné na internete: http://www.offroadnavi.com/en/products/holux-61cs
 10. Tripy II GPS, Dostupné na internete: < http://img1.lesnumeriques.com /test/82/8247/Tripy-2_01.jpg>
 11. XD Roadbook iPhone and iPad app features [online]. Server xdappfactory.com, [cit 15-10-2014]. Dostupné na internete: http://www.xdappfactory.com/wp p/?page_id=42
 12. Aplikácia XD Roadbook, Dostupné na internete: < http://www. xdappfactory.com/wp/wp-content/uploads/2013/02/Navigation-directions.png>
Choď na: